Дейности

 
 
Мероприятие Срок за изпълнение Организатор
1 Ботанически беседи с деца, ученици и възрастни постоянен УБГ - София
2 Тематични детски работилници, посветени на растенията, биоразнобразието, птиците и др. – разработени по проекти  Plantscafe и INQUIRE постоянен УБГ - София
3 Отбелязване на Тодоровден с традиционните  конски кушии и състезания с каручки. 24.02.2018 УБГ - Варна
4 Парад на лалетата 15.03-01.05.2018 УБГ - Балчик
5 „Празнична гора” - мероприятие по засаждане на фиданки от нови видове заедно с деца от литературни, художествени и театрални групи 25.03.2018 УБГ - Варна
6 Тематични ботанически беседи, провеждани съобразно интересите, възрастта и насочеността на организираните групи, посещаващи УБГ – Балчик:
-   ученици от различни училища, вкл. със засилено изучаване на биология и екология;
-   деца за запознаване с растенията, природата, историята на родния край, опазването на околната среда и природосъобразния живот;
-   студенти от различни университети с насоченост екология, озеленяване, туризъм - за обучение и практически занимания;
-   групи от хора в неравностойно положение, пенсионерски организации и др.
03-11.2018 УБГ - Балчик
7 Провеждане на пленери на студенти и ученици 03-10.2018 УБГ - Балчик
8 Организиране и провеждане на зелени училища с ученици и деца от гр. Балчик, съгласно Споразумение м/у СУ и община Балчик 04.2018 УБГ - Балчик
9 Презентация на Градината пред представители на сватбени агенции за популяризиране на услугата „Провеждане на сватбени церемонии и мероприятия“:
  • Разходка из градината по време на масовия цъфтеж на лалетата с предложения на подходящи места за организиране на сватбени тържества.
  • Запознаване с условията за организиране на такъв тип мероприятия на територията на УБГ - Балчик
15.04.2018 УБГ - Балчик
10
 
Седмица на лалето в Екопарка:
  • Семинар на тема: Произход и история на лалето.  Градинско лале, сортове, особености при отглеждане, агротехника.
  • Запознаване със сортовете лалета в УБГ Варна
  • Семинар с участието на ученици
23-27.04.2018 УБГ - Варна
11 Провеждане на Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“ 05.2018 УБГ - Балчик
12 Обогатяване на тематичните колекции „Декоративни треви”, „Луковични“ и сектор „INDEX seminum“ 05.2018 УБГ - Балчик
13 Презентация и постерно участие в Eurogard VIII 7-11 май 2018 УБГ - София
14 Участие в Софийски фестивал на науката.
Организиране на научни кафета по проект Big Picnic
10-13 май 2018 УБГ - София
15 Изложба – живопис на Иво Узунов 10-20 май 2018 УБГ - Балчик
16 Отбелязване международния ден на класната стая на открито. Ботанически занимания в Бабината градинка 17 май 2018 УБГ - София
17 „Ден на детето” – Участие на УБГ - София с откривателска игра в инициативата Детски Панаир България 01.06.2018 г. УБГ - София
18 Тематична лекция във връзка с Българското председателство на съвета на ЕС – Будапеща, Унгария 01.06.2018 УБГ - София
19 Международна работна среща по проект Hei Pladi в УБГ - София 31.5-01.06.2018 УБГ - София
20 Отбелязване Международния ден на екологията и опазване на околната среда 05.06.2018 г. УБГ – София
УБГ - Варна
21 Участие в Second FOOD 2030 High Level Event организиран по повод Българското председателството  на Съвета на Европейския съюз в Пловдив 14-15.06.2018 УБГ - София
22 „Еньовден” – отбелязване деня на билките в аптекарската градина и в УЕБ - Драгалевци 24.06.2018 г. УБГ - София
23 „Еньовден” – отбелязване деня на билките в ЕКОПАРКА 24.06.2018 г. УБГ - Варна
24 Подновяване на информационните табла за колекциите на Университетска ботаническа градина 06.2018 УБГ - Балчик
25 Провеждане на „Международен фестивал на късометражното кино „В Двореца“ 06.2018 УБГ - Балчик
26 Концерти в Градината 06-08.2018 УБГ - Балчик
27 Мероприятия по случай 63 години от създаването на УБГ – Балчик 27.07.2018 УБГ - Балчик
28 Провеждане на XVI-ти републикански турнир  по конен спорт за купата на СУ  „Св. Климент Охридски”. 07.2018 УБГ - Варна
29 „Доброволчество“ в УБГ 07-09.2018 УБГ - Балчик
30 Отбелязване на 125 години от рождението на акад. Даки Йорданов 13.09.2018 УБГ - Балчик
31 Домакинство на  Международен фестивал на младите в изкуството „Via Pontica” 09.2018 УБГ - Балчик
32 Домакинство  на Национален фолклорен фестивал „Море от ритми“ 09.2018 УБГ - Балчик
33 Участие в „Европейската нощ на учените“ 09.2018 УБГ - Балчик
34 Подготовка и отпечатване на сп. "Лист – ботанически наблюдател" постоянен УБГ - София
35 Организиране на градински тържества, концерти на открито, провеждане на сватбени ритуали и др. постоянен УБГ – София
УБГ – Варна
УБГ - Балчик
36 Botanic Prosecco party – градинско тържество за столичани и гости на столицата юли - септември УБГ - София
37
  • Тържествен водосвет в деня на Св. Климент Охридски
  • „Празнична гора” - мероприятие по засаждане на фиданки от нови видове заедно с деца от литературни, художествени и театрални групи
25.11.2018 УБГ - Варна
38 Обновяване на рекламните материали – нова дипляна, информационни табели за видове кактуси и топлолюбиви видове постоянен УБГ - Балчик
39 Посещение на студентите от катедра „Ботаника” към БФ постоянен УБГ - София
40 Практики на студентите от Фармацевтичен Факултет към МУ постоянен УБГ - София
41 Провеждане на студентските учебни практики (по екология, зоология, ботаника, агрономство и др.)  на студентите от  СУ, от ШУ, АУ-Пловдив,  от ТУ-Варна и др По график съобразно програмите на студентите в съответните университети УБГ - Балчик
42 Изработка на нови етикети и подмяна на вече съществуващи на растителните видове в градината постоянен УБГ – София
УБГ – Варна
УБГ - Балчик
43 Поддържане и актуализиране на сайта на УБГ постоянен УБГ – София
УБГ – Варна
УБГ - Балчик
44 Поддържане и актуализиране на  Facebook страницата на УБГ постоянен УБГ – София
УБГ – Варна
УБГ - Балчик