Новини


EСЕННА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНСОРЦИУМ НА БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ (EBGC)

EСЕННА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНСОРЦИУМ НА БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ (EBGC)

Всички 31.10.2016 г.
Във Виена се проведе есенната работна среща на Европейския консорциум на ботаническите градини (EBGC). Обсъждани бяха въпроси, свързани с Глобалната стратегия за опазване на биологичното разнообразие, Плана за действие на ботаническите градини в Европейския съюз и др.
EX SITU КОЛЕКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЯ С КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧЕНИЕ

EX SITU КОЛЕКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЯ С КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧЕНИЕ

Всички 07.10.2016 г.
В периода 04-06.10.2016 г. екип от ботаници в състав проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Люба Евстатиева и Петя Бойчева посети естествените местообитания на растения с природозащитен статус от Черноморското крайбрежие. Бяха събрани семена от редки и застрашени растения.
ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

Всички 16.09.2016 г.
Партньорите по проекта по програма Eразъм+ се срещнаха в Ботаническата градина към Полската академия на науките. Обсъден бе напредъка по изготвянето на учебните курсове, свързани с виртуалната и физическа мобилност на студентите.
ПРОЕКТ BIG PICNIC СТАРТИРА В ЕВРОПА И АФРИКА

ПРОЕКТ BIG PICNIC СТАРТИРА В ЕВРОПА И АФРИКА

Всички 17.05.2016 г.
"Big picnic: големите въпроси - ангажиране на обществеността с научни изследвания и иновации в областта на продоволствената сигурност" е нов проект, финансиран от страна на Европейския съюз по програма Хоризонт 2020
ЗАПОЧНА ИЗНАСЯНЕТО НА КОЛЕКЦИЯТА ОТ ЕДРОРАЗМЕРНИ КАКТУСИ И СУКУЛЕНТИ

ЗАПОЧНА ИЗНАСЯНЕТО НА КОЛЕКЦИЯТА ОТ ЕДРОРАЗМЕРНИ КАКТУСИ И СУКУЛЕНТИ

Балчик 19.04.2016 г.
В средата на месец април, започна изнасянето на представителите на род Опунция и семейство Столетникови.
ТРИФОН ЗАРЕЗАН

ТРИФОН ЗАРЕЗАН

Всички 01.02.2016 г.
По покана на Ръководството на Факултета по лозарство и градинарство към Аграрния университет в Пловдив, Университетски ботанически градини се включиха в честването на Празника на лозаря - Трифон Зарезан.
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Всички 26.01.2016 г.
МОСВ и СУ “Климент Охридски“ обединяват сили за опазване на растителните видове
СПЕЦИАЛИСТИ В РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

СПЕЦИАЛИСТИ В РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

Всички 18.01.2016 г.
Партньорите по проект „Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда” проведоха своята първа работна среща