КАКВО Е ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ?

Градина: София
Категория: Обучения
Дата на публикуване: 20.03.2013 г.

Цели на конкурса: децата да пресъздадат чрез рисунък и цвят идеите си по темата - Какво е за теб България ??? """'''  ""

Условия за участие: възраст – до 12 години
Всяка рисунка следва да бъде оригинална авторска творба, представена на хартия.
Всяко дете може да участва само с една рисунка.
Форматът е свободен
Техниката е свободна: акварел, флумастер, молив, колаж или др.
Краен срок за предаване на рисунките: 20 април 2013 г.
На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат изписани четливо:
• Име и възраст на детето;
• координатите на училището / детската  градина;
• телефон за връзка или адрес на електронна поща.
Рисунките на всички участници ще бъдат подредени в изложба на територията на УБГ София от 22 до 26 април 2013 г.
Университетска Ботаническа градина, ул. Московска 49, ПК 157, 1000 София
За допълнителна информация: тел. 988 17 97; e-mail: ubg_sofia@abv.bg
 

alt alt