Кои сме ние

Университетски ботанически градини към Софийски университет „Св. Климент Охридски” включват три градини, разположени в три града – София, Варна и Балчик. Те са създадени по различно време, имат различен облик и специфика.

Основната ни задача е свързана с разширяване познанията за растителното царство и провеждане мероприятия по опазване еx situ на редки и застрашени растителни видове.

Университетски Ботанически градини са член на Световния съвет на Ботаническите градини (BGCI), Консорциума на Европейските Ботаническите градини (EBGC), Образователната мрежа за екологично образование в Ботаническите градини (EBGEN) и участва със своите колекции в обмена на семена Index Seminum с ботанически градини от цял свят.