За нас

СЪОБЩЕНИЕ Университетски ботанически градини Ви уведомяват, че от 01.01.2023 г. провеждането на частни събития (сватби, кръщенета и др.) на територията на Университетска ботаническа градина Балчик, част от която е и Архитектурно-парков комплекс „Двореца“, се заплащат по утвърден ценоразпис на цени и услуги в Университетските ботанически градини. Участниците и организаторите на частни мероприятия (сватби, кръщенета и др.), платени при Държавен културен институт Културен център „Двореца“, които касаят провеждане на мероприятия и снимки на територията на Университетска ботаническа градина Балчик, следва да заплащат входни билети за ботаническата градина и фотосесия, ако има такава. - 15 лв. за възрастни - 6 лв. за ученици, пенсионери и студенти - 240 лв./час – фотосесия с вкл. ДДС

ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК, ПРЕРАСНАЛ В БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА

 

„Ако обичаш едно цвете,
което съществува само в един екземпляр
сред милиони и милиони звезди,
това стига, за да си щастлив,
когато гледаш звездите.”

- Антоан дьо Сент-Eкзюпери

 

Университетска Ботаническа градина в Балчик е създадена през 1955 г. от акад. проф. Даки Йорданов, ректор на СУ „Св. Климент Охридски” за периода 1956-1962 г. Днес тя се простира на площ от 194 дка и разполага с растителни колекции с над 4900 вида, които се увеличават непрекъснато. Наложила се е като важен туристически обект. Наред с това, тя е паметник на културата и защитена местност по ЗЗТ.

В Университетска Ботаническа градина исторически и функционално са обособени три части:

Парк, изграден като ландшафт по времето на румънската кралица, понастоящем Групова недвижима културна ценност - паметник на градинското и парково изкуство.

Градина Разсадника – проектирана и изградена за посещения от хора с увреждания. Градината е открита във връзка с 50-годишнината на Университетска Ботаническа градина гр. Балчик през 2005 г. На площ от 0,7 ха посетителите могат да видят красотата на сезонните цветни композиции, алпийски кътове, водни площи, кактуси и сукуленти, в легла от типичен балчишки камък. Изграждането на алейната мрежа е съобразено с изискванията за достъпна обществена среда. В специален кът незрящите хора могат да се докоснат до различни на допир растителни видове, които са описани с брайлово писмо.

Защитена местност - през 2005 г. територията на Ботанческата градина е обявена за Защитена местност – "характерен ландшафт, създаден от хармоничното съжителство на човека и природата”. Тук специалисти и любители могат да наблюдават естествените екосистеми и да оценят богатото биоразнообразие на региона.

Най-голяма забележителност в Ботаническата градината е постоянната експозиция от кактуси и сукуленти. Любителите на бодливите екзоти могат да се насладят още на едроразмерните кактуси на открито, както и на къта със зимоустойчиви кактуси. Интерес за специалисти и туристи представляват и успешно интродуцираните в градината екзотични видове - древното гинкго, метасеквоята (индивид с такива размери и на такава възраст извън естествения ареал има само в Кралската ботаническа градина в Лондон), бонбоненото и каучуковото дърво, каменния дъб, едроцветната вечнозелена магнолия и други.

В красиво оформени партери и кътове на градината са представени едногодишни пролетни и летни цветя, алпийска и водна растителност, папрати, защитени и редки видове, лиани, цъфтящи и вечнозелени храсти.

Освен красив кът на България, Университетска ботаническа градина в Балчик е място за изследователска и научна дейност, студентски практики, инициативи, свързани с екологичното образование и изкуството. При Ботаническата градина функционира Балкански Екологичен Център.

В памет на първия български професор по ботаника Стефан Георгиев, акад. Даки Йорданов и значимите фигури в естествените науки Чарлз Дарвин и Карл Линей, Университетски Ботанически градини изграждат паметници, с които отбелязват заслугите на тези личности. На нарочно изградената алея в УБГ Балчик тази традиция ще бъде продължавана, съобразно чествания на годишнини на учени със световен принос.

Опазване на културното наследство – ситуирането на Архитектурно-парковия комплекс "Двореца" на територията на Ботаническата градина е предпоставка за отчитане значимостта на културното наследство и Универсетиетски ботанически градини отговорно проучват автентичността на този комплекс с цел извършване на дейностите по опазване и устойчиво ползване. По този начин може да се сформира научно-обоснована концепция за управление на обекта и ситуирането му в балканското културно пространство.