ЛЯТНО ЗАЦВЕТЯВАНЕ НА ГРАДИНСКИ ЦВЕТЯ.

Градина: София
Категория: Градини
Дата на публикуване: 03.06.2013 г.

Листнодекоративни видове с различни багри, формират демонстрационната леха в УБГ – София.  

Ежегодно в УБГ – София се експонират два типа зацветяване, както на територеята на цялата градина, така и на специално обособен за целта участък – цветна леха. Периода от юни до октомври е изключително подходящ за отглеждане на открито на листно-декоративни растения от родовете: Coleus; Iresine; Alternanthera; Gnaphalium; Plectranthus, които са предпочитани за използване при лятно зацветяване на паркове и градини. Отличават се с компактни размери и формиране на туфички, които търпят подрязване в резултат на което се обособяват декоративни килимно-орнаментни групи. Тъй като при тези растения се използват листата, тяхната декоративна стойност трае много по-продължително, отколкото при цъфтящите растения. 

alt alt