ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Градина: Балчик
Категория: Обучения
Дата на публикуване: 17.07.2013 г.

Лятна практика на студенти от ВСУ„Черноризец Храбър” в Университетска ботаническа градина -  гр.Балчик.
 
На 17 юли 2013 г. приключи лятната практика на студенти от II курс, специланост „Архитектура” в Университетска ботаническа градина гр.Балчик. Те бяха водени от ас. Младен Танов от катедра "Архитектура и урбанистика" при ВСУ „Черноризец Храбър”. 
 
Задачата на бъдещите архитекти беше да заснемат малките архитектурно-паркови елементи и парково обзавеждане, да покажат как са позиционирани в парковата среда и да ги представят в графичен вид с кратко описание. 
 
Студентите и техният преподавател благодариха на ръководителя и екипа на УБГ-Балчик за съдействието и се разделиха с уговорката, че ще се видят отново скоро.