ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗЧЕЗНАЛА АГРОЕКОСИСТЕМА В УБГ-БАЛЧИК

Градина: Балчик
Категория: Биоразнообразие, Градини, Наука, Опазване, Храна
Дата на публикуване: 02.10.2013 г.

Проектът е с информационна, изследователска и обучителна функция

 

В Университетска Ботаническа градина гр. Балчик започна почистване на терени с цел възстановяване на част от изчезнала агроекосистема  -  лозови насаждения. Определеният терен е в рамките на Защитена местност „Ботаническа градина” и за дейностите е направено необходимото съгласуване с компетентните институции. Проектът е възложен и изработен от специалисти от Институт по лозарство и винарство - гр. Плевен.

Целите на това мероприятие са в няколко посоки: от една страна възстановяване на автентичността, съобразно с променените функции на терирторията, а от друга страна лозовият масив ще има демонстрационна, обучителна и изследователска функции. Не на последно място се цели и укрепване на терените.

Създаването на лозовия масив е част от предвидените дейности, с които Университетски ботанически градини целят развитие и подържане на тази територия в съответствие със Закона за културното наследство и Закона за защитените тритории. Проектът е иницииран в резултат от проведеното задълбочено изследване на автентичността на обекта от екип на УБГ, със съдействието на Държавния Архив на Румъния, публикувано през 2012 г., а по-късно представено в изложба на широката публика (снимки по-долу). Предвижда се финансиране със собствени средства.

Предстои и паркоустрояване на площ от 20 дка, изграждане на висяща градина на един от опасните скатове и компостно депо в рамките на проектните дейности, одобрени за финансиране от ЕС по проект „Трансгранично градинско изкуство по Черноморието”, в който СУ „Св.Климент Охридски” е партньор.

 

alt

alt