ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО"

Градина: Балчик
Категория: Обучения
Дата на публикуване: 14.10.2013 г.

На 12.10 в УБГ Балчик студенти 4 курс от специалност "Декоративно градинарство" при АУ Пловдив с ръководител Валерия Иванова проведоха теоретични и практически занятия за приложението на растенията при създаването на скални кътове, алпинеуми, бордери, лехи и партери в УБГ Балчик.

Практиката започна с лекция по темата, изнесена от директора на УБГ д-р Красимир Косев. След това той, заедно с л.арх. Вера Дянкова - главен озеленител на УБГ и озеленителите на УБГ Балчик - л.арх.Стилиян Борисов и Петя Георгиева, проведоха практическата част от стажа на студентите. Тя включваше практическо упражнение по засаждане на различни растения в цветен партер и запознаване със задължителните елементи при създаването на представителните цветни групи.С помощта на градинарите студентите засадиха първите луковици от пролетноцъфтящи за предстоящия Парад на лалето. Също така видяха 2 примера за 2 типа скални кътове - в Разсадника и Големия алпинеум, след което им бяха зададени 2 задачи, свързани с идеи за витализиране и преодоляване на специфичната голяма денивелация между терасите в Ботаническата градина и достъпността. Студентите предложиха по 3 варианта.