ТРИФОН ЗАРЕЗАН ДОЙДЕ

Градина: Всички градини
Категория: Храна
Дата на публикуване: 01.02.2014 г.

Университетски ботанически градини на празничен ритуал по зарязване на лози

По покана на Ръководството на Факултета по лозарство и градинарство към Аграрния университет в Пловдив, Университетски ботанически градини взеха достойно участие в честването на Празника на лозаря - Трифон Зарезан. Този празник се среща още като Ден на лозаря, Зарезановден, Трифун Чипия, Трифун Зарезой. Чества се от лозарите, фермери и градинарите на 14 февруари (по новоюлианския календар) или на 1 февруари (по юлианския календар), когато Българската православна църква официално отбелязва Трифоновден.

По традиция на този ден подрязват лозите за да се получи голяма реколта през есента, така че светецът Трифон в България се нарича Зарезан.
Включихме се и ние. Празникът бе отбелязан с много народни танци, хубаво вино и песни.