ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНE НА ПРОЕКТ

Градина: Балчик
Категория: Градини, Наука
Дата на публикуване: 14.02.2014 г.

 

Представители на Университетска ботаническа градина – Балчик участваха в пресконференцията за представяне на Проект „Трансгранично градинско изкуство по черноморското крайбрежие”, реализиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, в който Софийски Университет „Св. Климент Охридски” е партньор. Общият бюджет на Проекта е 1 750 587 € като над 84% са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF). Останалата част е национално кофинансиране и собствен принос на партньорите. Водещ партньор по Проекта е Община Текиргьол, област Констанца, Румъния. Организатор на пресконференцията е Държавен културен институт - Културен център “Двореца” в качеството си на Партньор 2 по Проекта. На нея присъства и Община Балчик – Партньор 4 и домакин на събитието.

Специалистите на УБГ – Балчик ланд. арх. Стилиян Борисов, Христо Вълчев и Вера Демирева представиха на аудиторията презентация, която започна с информация за структурата, мисията и дейностите на Университетски ботанически градини към  СУ „Св. Климент Охридски”. В нея бе поставен акцент върху двата успешни проекта, в които Ботаническите градини са били партньор – INQUIRE и Plantscafe. Последователно бяха презентирани целите на проекта от гледна точка на Университетска ботаническа градина – Балчик, а именно да модернизира и разшири Ботаническата градина като природна и туристическа атракция и по този начин да отговори на главните тенденции в туризма за развитие, разнообразяване и популяризиране на природните и исторически обекти. В рамките на Проекта, чиято продължителност е 18 месеца, в УБГ-Балчик ще бъдат изградени напоителна система, ферма за компостиране, Нова градина, Висяща градина, тропическа оранжерия с площ 150 кв. м; ще бъде довършена канализацията. Заложено е и обучение на персонал, а заедно с това ще се разкрият и 6 нови работни места. Успешният завършек на проекта през януари 2015 г. предполага постигане на следните очаквани резултати: стимулиране на устойчивото социално и икономическо развитие на региона, удължаване на туристическия сезон, разширяване и разнообразяване на предлаганите туристически атракции, подобряване на екологичните условия и инфраструктурата и др. Със своя експертен капацитет Университетски Ботанически Градини ще консултират своите колеги, ще съдействат при развитието на новосъздадената Ботаническа градина в Текиргьол и ще подпомогнат подготовката за приемането ѝ за член на BGCI.

На пресконференцията присъстваха много регионални и национални медии, които с интерес изслушаха информацията, представена от Университетски ботанически градини.