ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В ЕКОПАРК ВАРНА

Градина: Варна
Категория: Обучения
Дата на публикуване: 27.02.2014 г.

 

На 27.02.2014 г. в Университетска ботаническа градина Екопарк – Варна се проведе учебно занятие на ученици в 10 клас на професия  „Техник – озеленител” от  Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване  „Николай Хайтов”  Варна.  Интереса на учениците беше предизвикан от  разнообразието на иглолистни растения в УБГ Варна,  както и новата колекция „Треви”.  Запознаха се с производството и отглеждането на декоративни видове. Възпитаниците на гимназията показаха отлични познания  по дендрология и парково строителство.

alt

alt

alt

alt