ИЗЛОЖБА "ИСТОРИЯ НА ДЕНДРОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ"

Градина: София
Категория: Биоразнообразие, Наука, Опазване, Събития
Дата на публикуване: 08.04.2014 г.

На 07 април  2014 г. официално беше открита Седмицата на гората в Университетски ботанически градини София.                                                 

Доц.д-р Петър Желев, зам.-Ректор на Лесотехническия университет произнесе реч пред събралите се гости и медии.
Сред тях бяха проф.дбн Добрина Темнискова, председател на Българското ботаническо дружество, доц.д-р Пламен Митов, зам.-Декан на Биологическия факултет, гл.ас.Евг.Цавков, гл.ас.д-р Св.Анисимова, Петя Цакова – ЛТУ и други.
След това гостите обмениха идеи и впечатления на коктейл в парковата част на градината. Времето освежи растенията с кратък дъжд,след който багрите на лалетата в централната леха бяха още по-красиви и неотразими.
Настоящата изложба, представена в Седмицата на гората, е посветена на първите стъпки на лесовъдната и дендрологична наука у нас през периода 1925 – 1947 година.
Изложбата включва 8 богато илюстрирани табла, отразяващи приносите на първите преподаватели – проф. Тодор Димитров, проф. Борис Стефанов и проф. Атанас Ганчев.
„Освен представянето на личностите и техните заслуги за развитие на лесовъдското образование, ние представяме и няколко интересни в лесовъдско и дендрологично отношение обекти – гората „Парангалица“ и „Черните мури на Пирин“. Като финал на изложбата сме представили и наскоро учредения конкурс - „Дървесен вид на годината“.”
„Надяваме се, че изложбата, представена в „Седмицата на гората“ ще допринесе за това да обърнем поглед към едно от най-впечатляващите създания на природата – ГОРАТА и ДЪРВЕСНИТЕ РАСТЕНИЯ и нека те носят на всички много приятни мигове, защото без тях е немислимо нашето съществуване!” споделиха авторите на изложбата – доц.д-р Петър Желев, гл.ас.Евгени Цавков, гл.ас.д-р Светлана Анисимова и гл.ас.д-р Момчил Панайотов от Лесотехническия университет София.

alt

alt

alt

alt