Децата от ДГ „Братя Мормареви” в гр. Балчик ще отглеждат цветя и билки

Градина: Балчик
Категория: Градини, Обучения, Храна
Дата на публикуване: 12.05.2014 г.

Проект „Вкусни образователни био-градинки” се превръща във важна част от екологичното възпитание на малчуганите.

В изпълнение на образователните функции и мисията на Университетски ботанически градини да подпомагат активно екологичното образование и възпитание на подрастващите на 9 май 2014 г. след обяд служители от Университетска ботаническа градина – Балчик посетиха филиал „Братя Мормареви” на ОДЗ №2 „Знаме на мира” в гр. Балчик по тяхна молба. Задачата бе да помогнат за успешната реализация на Проект „Вкусни образователни био-градинки”. Работници и специалисти от Ботаническата градина занесоха разсади от цветя и билки и участваха активно в засаждането им в красиво оформените градинки пред детското заведение. С бели камъни бяха очертани малки пътечки между растенията, за да могат децата да наблюдават и да се грижат за всяко посадено стръкче. Проект „Вкусни образователни био-градинки” е алтернативен начин за изграждане в най-ранна детска възраст, чрез игри и преживявания, на активно отношение към природата. Градинките, където могат да се отглеждат не само цветя и билки, но и плодове и зеленчуци, са успешна иновативна практика в новите образователни подходи към най-малките. Тези зелени територии имат потенциала да обединяват усилията на учители и родители във възпитанието на малчуганите в отговорност, изследователски дух и нагласи за здравословен и природосъобразен начин на живот.

Надяваме се новата „зелена класна стая” в ДГ „Братя Мормареви” да се превърне в приятно, красиво, полезно и любимо на децата място, където те постепенно ще усвояват най-важните и ценни уроци за природата.  

alt

alt