ЛУДАТА КРАСТАВИЦА - ОПАСНА ЗА НАШЕТО ЗРЕНИЕ

Градина: Балчик
Категория: Биоразнообразие
Дата на публикуване: 21.11.2014 г.

Отровен вид от сем. Тиквови с ракетно изхвърляне на семената си

Eдно от уникалните растения в нашата флора, наречено още Еякулираща краставица или Бликаща краставица, е многогодишен вид с месести, груби и космати стъбла от семейство Cucurbitaceae - Тиквови. Има свойството да генерира около 12 атмосфери налягане в своите плодове, благодарение на което изхвърля ракетно своите семена. След пълно узряване, плодовете внезапно се откъсват от дръжката, и през отвора в обратна посока, под действието на тургорния натиск, се изхвърля течност заедно със семената, които се разпиляват на разстояние около и над 10 метра. Ако нашето лице попадне в посоката им на летеж, същите могат да наранят по един или друг начин очите ни и да причинят дискомфорт на зрението ни.

Родовото име на вида идва от гръцката дума ecballein (да извадиш), позовавайки се на факта, че семената се изхвърлят насилствено когато плодът е узрял, а видовият епитет elatos (шофиране, стачка) идва от свойството на екстракта, което е силно очистително. Като лечебно растение лудата краставица е била е използвана преди повече от 2000 години, въпреки своята токсичност. Сокът на плода има мощно антиревматично и очистително действие, но в съвременното билколечение има слабо значение по обясними причини. Според данни от медицинската литература, описани са 74 случая, в които е имало сериозни нежелани реакции и дори смъртни случаи, резултат от вътрешното прилагане на сока на растението.

Видът е интродуциран и може да се наблюдава в градина „Разсадника”на Ботаническа градина – Балчик.