БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК с размножителен материал от 700 вида растения

Градина: Балчик
Категория: Биоразнообразие, Наука, Опазване
Дата на публикуване: 09.01.2015 г.

Над 160 от предложенията са под формата на вегетативен материал от кактуси и сукуленти    

За поредна година Университетски Ботанически градини публикуват своя INDEX SEMINUM във връзка с едноименната програма (от латински „списък със семена“).  Като член на глобалното партньорство за опазване на растенията, ние сме ангажирани с подкрепа и насърчаване на национални и международни научни изследвания, образование, опазване и устойчиво използване на растенията, чрез предоставяне на подходящ генетичен материал, на редки и застрашени видове от своите  колекции към други потребители. Това е един от многото начини за сътрудничество между ботаническите градини и научни институции в целия свят, като целта е опазването на някои редки таксони в рамките на или извън семенни банки. Ежегодно обменът се осъществява с над 400 ботанически градини по света, като международните правила изключват частни лица да бъдат поръчители на семена. Политиката по отношение на придобиване на размножителен материал от други институции е съсредоточване основно върху таксони, които са диворастящи, които са с висока декоративна стойност или такива, които не са представени в нашите колекции. Семената  и вегетативният материал, който се предлага за 2015 година е от 700 вида растения, принадлежащи към 105 семейства. Списъкът, наречен INDEX SEMINUM, се подновява всяка година, като подготовката му е целогодишен процес.

Семената  в  по-голямата си част се събират от собствени източници и са резултат от свободно опрашване, както в оранжериите, така и на открито, вследствие на което хибридизирането не може да бъде изключено. Съхранението им се извършва в генофондова банка, разположена в Ботаническа градина - Балчик, като за някои от семената се изисква поставяне при постоянна температура около 0 °С. Засяването се извършва след съответната обработка на размножителния материал, според биологичните изисквания. 

alt

alt

alt

alt