ПРОГРАМА "ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ" В БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА БАЛЧИК

Градина: Балчик
Категория: Обучения
Дата на публикуване: 07.04.2015 г.

Ботанически занимания се организират за децата от Балчик

През пролетната ваканция Университетска Ботаническа градина Балчик предлага безплатни занимания по ботаника за децата от гр. Балчик. Учебните модули са разработени по проект PLANTSCAFE: Ботаниците изследват в училища и ботанически градини – един проект на ЕС за стимулиране на изучаването на естествени науки във формалната и неформалан сфера на образование. Със средствата на откривателското учене, през игри, наблюдения и пряк досег с природата, децата ще се запознават с ролята на Ботаническите градини за опазване на растенията в нашия свят, ще видят отблизо работата на учените, ще влезнат в роля на изследователи и екскурзоводи. Програмата предвижда разнообразни занимания, стимулиращи интереса на децата към царството на растенията. Творчески задачи, ролеви игри и научни експерименти ще позволят на малките откриватели да се докоснат до богатото видово разнообразие в Ботаническата градина.

Заниманията са разработени за възрастова група 7 до 12 години, а обучението се провежда от сертифицирани специалисти от Университетски ботанически градини.