ИСТОРИЧЕСКА ПОРЕДИЦА

Градина: Балчик
Категория: Градини, Наука, Опазване
Дата на публикуване: 04.05.2015 г.

В поредица от материали ще запознаем читателите с интересни архивни фотоси и документални материали от историята на Ботаническа градина Балчик

През тази година Университетска Ботаническа градина Балчик отбелязва своя 60 годишен юбилей от създавеното си. Днес градината се гордее с най-голямата колекция от кактуси и сукуленти на Балканския полуостров и в Източна Европа. Представителите на тези семейства наброяват над 3500 вида и впечатляват любителите на бодливите екзоти с разнообразие на форми и размери. Нежните им цветове могат да ви радват целогодишно в експозиционната оранжерия. Ботаническата градина е известна още с емблематичното килимно зацветяване в Божествената градина, традицонния Парад на лалетата през месеците април и май, с прохладата на кътовете край водните огледала, с експлозията от цвят и аромат в Розариума, с градина Разсадника, изградена по правилата на достъпна обществена среда, която събира на малка площ акценти от отделните градини, като в нея има тематичен кът за незрящи, в който видовете са описани с брайлово писмо.

Университетски Ботанически градини са член на Световния съвет на Ботаническите градини (BGCI), Европейския консорциум на Ботаническите градини, Образователната мрежа за екологично образование в Ботаническите градини (EBGEN) и участва със своите колекции в обмена на семена Index Seminum с Ботанически градини от цял свят. Университетска Ботаническа градина – Балчик е носител на орден “Св. Св. Кирил и Методий” ІІ степен, наред с това тя е Паметник на културата, Защитена местност по Закона на защитените територии и Спасителен център по Вашингтонската конвенция CITES.

В поредица от материали екипът на Университетски Ботанически градини, който извърши задълбочено историческо проучване на автентичността на обекта ще запознава аудиторията с историята на това място – от специфичното географско местополжение, релеф и растителност, през стратегическото изграждане лятна резиденция на румънската кралица по време, когато Южна Добруджа се е намирала в пределите на Румъния, а град Балчик е бил най-южната точка на кралството, до ползването на обекта като почивна станция на научните и културни дейци и последвалото създаване на Ботаническа градина. Ще запознаем читателите с интересни архивни фотоси и документални материали.

Следете темата на сайта на Университетски Ботанически градини.