ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА

Градина: София
Категория: Градини, Опазване, Събития
Дата на публикуване: 21.04.2016 г.

Организатори на събитието „Учебно-експериментална база – Драгалевци: минало – настояще – бъдеще“ са Биологическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университетски Ботанически градини

Откриването на обновената Учебно-експериментална база беше организирано в навечерието на Световния ден на Земята - 22 април.

Деканът на Биологическия факултет на СУ проф. Мариела Оджакова изрази радостта си да приветства всички в този природен оазис. Тя отбеляза, че благодарение на помощта и доброволческия труд на Университетски Ботанически градини, Биологическия факултет на Университета, студенти и с подкрепата на ректорското ръководство днес има една обновена учебна база. В нея студентите могат да се обучават и да прилагат своите знания за превръщането на земеделието - един важен сектор в икономиката на страната, в съвременен. В новата база всички съвременни методи и подходи, всички иновационни биотехнологии могат да се приложат на практика.
Д-р Красимир Косев, директор на Университетски Ботанически градини, отбеляза, че още преди 30 години е наблюдавал мястото и си е представял неговото развитие. Той благодари на Министерството на околната среда и водите и на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансирановата подкрепа. По думите му, започнатото днес предстои да се продължи от студенти и преподаватели, които ще го обогатяват. Д-р Косев припомни, че създаването на базата е възкресена идея на доайена на българските архитекти арх. Георги Стоилов. Настоящият проект е разработен с активното участие на ландшафтните архитекти и биолозите към Университетски Ботанически градини. Д-р Косев изрази надеждата си в бъдеще учебно-експерименталната база да работи с Общинския център за работа с деца и да разширява своята дейност.
Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков поздрави гостите и отбеляза, че се радва да открие обновената експериментална база именно в навечерието на Деня на Земята. Той изрази надеждата си с общите усилия на Биологическия факултет и Университетски Ботанически градини базата да стане място, където учените и студентите да имат възможност за практика в рамките на града. Проф. Герджиков пожела успех на Учебно-експериментална база „Драгалевци” и да продължат в бъдеще да работят така добре с Министерството на околната среда и водите и местната власт.
Любомир Дреков, кмет на столичния район „Лозенец“, поздрави всички за успешното реализиране на проекта и припомни как е изглеждало мястото преди. „Сега това е едно чудесно място, където младите хора могат извън теорията да видят практиката, какво се случва на терен”, подчерта Дреков.
Програмата на събитието включваше обиколка на обекта и разглеждане на новоизградения дендрариум, изграден с подкрепата на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Посетителите имаха възможност да видят експерименталния участък на катедра „Зоология и антропология“, овощната градина, експерименталния участък за отглеждане на декоративна растителност, реновираната стопанска част и сградния фонд, а също така манежа за учебна езда и водната площ на базата.
Студентите от клуб за образование и развитие с екологичен център „СКОРЕЦ“ показаха засаждане на кратунки (Lagenaria siceraria) и изработване на къщички за птици от тях. По-късно имаше демонстрация на конна езда. Събитието завърши с дискусионна среща, посветена на предизвикателствата на бъдещето.