ПЕРЕННА ГРАДИНА

Градина: София
Категория: Градини
Дата на публикуване: 01.09.2016 г.

Ботаническата градина в София е готова да посрещне отново своите гости от 1 септември 2016 г.

Уважаеми посетители,

Университетска Ботаническа градина – София е готова да посрещне отново своите гости от 1 септември 2016 г.
Вход: бул. Васил Левски, през Информационно-касов център.
В момента специалистите на Ботаническата градина работят по изграждането на ''Перенна градина”. Разположена югозападно в парковата част, на площ от 350 м2 в непосредствена близост до зона ''Дендрариум''.
Рисунъкът на градината е разработен в геометризиран стил. В композицията на мрежата е включена и съществуващата филцова алея, чиято траектория е коригирана спрямо концепцията на проекта. Различните видове многогодишни цветя са разположени в сектори на систематичен принцип, ограничени посредством тревни ивици - пътеки с широчина от 60 см.
Идеята за експониране на колекции от тревисти многогодишни/перенни цветя е провокирана от развитието на градския ландшафтен дизайн и концепцията за използването на многогодишните цветя в градските публични пространства. За целите на социалната, образователната и научна мисии на Ботаническите градини в този сектор са подбрани растения, отговарящи на определени условия: да имат сравнително дълъг жизнен период, да са цъфтящи или да имат красива листна маса, а така също да не са токсични или агресивни.
При изгражданато на Перенната градина, храстовите, дървесните и съответно увивните видове се преместват в зони ''Фрутицетум'', ''Дендрариум'' и ''Вицетум''. Наличните многогодишни видове се запазват, като колекциите ще нараснат с нови над 85 вида растения, сред които представители на род Echinacea, Delphinium, Rudbekia, Penstemon, Lysimachia, Acanthus, Scabiosa и др.

Заповядайте в зеления оазис в центъра на столицата от 1 септември 2016 г!
 Фотограф: ЛП