ПРОЕКТЪТ BIG PICNIC ВЕЧЕ С АКТИВЕН УЕБ-САЙТ

Градина: Всички градини
Категория: BIG PICNIC, Храна
Дата на публикуване: 10.02.2017 г.

Дейностите по проект "BIG PICNIC: големите въпроси - ангажиране на обществеността с научни изследвания и иновации в областта на продоволствената сигурност" вече може да се следят и в световната мрежа.

Проектът насърчава сътрудничеството и разговор за изграждане на общественото разбиране на проблемите на сигурността и качеството на храните и ще позволи възрастни и млади хора да изразяват своите възгледи към вземащите решения.
Партньорите разработват набор от пътуващи изложби, активни занимания, научни кафенета и събития, с цел генериране на диалог и сътрудничество с местната общност, споделяне на идеи и насърчаване на активност. „Големи пикници” ще се проведат в 12 страни в Европа и една в Африка.
На сайта на проект BIG PICNIC може да прочетете повече подробности за същността на идеята и да следите информация за реализирането на дейностите в различните държави.