ПЪТУВАЩА ФОТОИЗЛОЖБА В БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА В СОФИЯ

Градина: София
Категория: Биоразнообразие, Градини, Събития
Дата на публикуване: 05.04.2017 г.

„Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“

Фотоизложбата беше открита от директора на ИБЕИ-БАН доц. д-р Анна Ганева. На събитието присъстваха директорът на Университетски ботанически градини д-р Красимир Косев, проф. Светлана Банчева, гл. ас. Владимир Владимиров, гл. ас. д-р Малина Делчева, гл. ас. д-р Сирма Зидарова, десетки гости и посетители. Директорът на ИБЕИ-БАН направи подарък на Университетските ботанически градини по случай 125-та им годишнина - трите тома на „Червена книга на Република България”. Д-р Косев с радост прие подаръка и обърна внимание на посетителите за инициативите и проектите, в които участват ботаническите градини, на тяхната роля и мястото им в Европейския консорциум на ботаническите градини (EBGC).
 
Фотоизложбата е част от проекта „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA ECOSERVICES)” по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистемни изследвания” при ИБЕИ-БАН. Целта на проекта е да се подготви карта на разпространението на дюнни крайморски местообитания, стръмни морски скали, скални сипеи и стръмни варовикови и силикатни скали и чрез набор от индикатори да се направи оценка на състоянието и ползите.

Автор: Л.М.


Фотограф: Л.М.