КЛУБ С.К.О.Р.Е.Ц. ОТНОВО В УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА-БАЛЧИК

Градина: Балчик
Дата на публикуване: 18.08.2017 г.

Студенти от Клуб С.К.О.Р.Е.Ц. към Биологическия факултет на СУ се включиха в доброволческата програма на Университетски ботанически градини и Балкански екологичен център

Студентски клуб Скорец към Биологическия факултет на СУ за пореден път гостува в УБГ - Балчик. Тук по прекрасен начин съчетават много от основните си цели - създаване на допълнителни възможности за теренна работа на студентите, благотворителен щанд с тематични артефакти, популяризиращи биоразнообразието и природозащитата, възпитаване на младите биолози в доброволчество и дейности, допринасящи за имиджа на Университета.
В рамките на седмица, кактусовата оранжерия се превърна в дом на традиционния щанд на Скорец, посетен от стотици туристи от целия свят, където студентите демонстрираха с похватите на изкуството интересни видове от българската и световната флора и фауна. Информационните табла разположени наоколо разказват за многообразието от научни и практически дейности, в които младите биолози в университета имат възможност да се включват.
В част от времето, вече традиционно, доброволците събират теренна информация за биоразнообразието на ботаническите градини. Част от нея вече беше публикувана след участие в научната конференция "Климентови дни" през 2016, а тази година благодарение на натрупаните нови данни, е предвидено и ново участие.