РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Обучения, Събития
Дата на публикуване: 10.10.2017 г.

Петата международна среща по проект HEI PLADI се проведе на 5 и 6 октомври т.г. в Каляри, Италия

Домакин на събитието беше Университета в Каляри. Партньорите в проекта обсъдиха осъществяването на виртуалните и мобилни курсове съобразно предварително разработения график по проекта. С усилията на всички участници, в най-кратки срокове предстои виртуалната платформа да е напълно завършена, като чрез нея всеки желаещ ще може да премине през тематичните курсове в областта на растителното разнообразие  – теоретични и практически аспекти. По този начин проектът осъществява своя ключова цел, свързана с допринасяне за по-високи образователни реформи на институциите, в отговор на настоящите и нововъзникващите зелени работни места на пазара на труда. Практическите обучения за студенти продължават да се осъществяват по график и желаещите да кандидатстват могат да следят както сайта на проекта, така и информацията, представяна от партньорите на локално ниво. 
По време на срещата партньорите също така имаха възможност да се запознаят с колекциите в Ботаническата градина на Университета в Каляри, да посетят семенната банка, хербариума и библиотеката на институцията, както и да се разходят из околностите на града и да научат повече за средиземноморската растителност и в частност ендемитите на острова.
По график Университетски Ботанически градини ще бъдат домакин на поредна среща на партньорите през месец май 2018 г.