КРЪГЛА МАСА „ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Градина: София
Категория: BIG PICNIC, Събития, Храна
Дата на публикуване: 16.11.2017 г.

Представители на проект BIG PICNIC - България участваха в кръгла маса на тема „градско земеделие“

Срещата бе организирана от Института за изследване на обществата и знанието при БАН на 15 ноември 2017, по проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката.

В кръглата маса участваха учители, преподаватели, обучители от различни нива на образователната система – предучилищно, начално и средно образование, преподаватели от висшето образование, както и работещи в сферата на неформалното образование. Организаторите провеждат качествени изследвания, свързани с нагласите в обществото, общностите и конкретно в сферата на образование относно възможностите за реализиране на градско земеделие на територията на София – град. Предстоят и количествени изследвания по темата.
Участниците обсъдиха разнообразните ползи за подрастващите и хора от всички възрастови групи както от грижата за кът с ядливи видове, така и като цяло от контакта с природата. Работата по поддръжка на овощна или зеленчукова градина повлиява физическото, интелектуално и емоционално развитие, социалните умения се подобряват, развиват се разнообразни сетива и води до добър терапевтичен ефект. Обсъдена бе ролята на образователните институции, общинската администрация и законотворците за насърчаване градското земеделие, както и специфичните трудности, с които подобно начинание се сблъсква.
Срещата даде възможност за споделяне на добри локални и световни практики, създаване на контакти за бъдещо сътрудничество. Участниците се обединиха около идеята за създаване на база данни с хора, институции и организации, които работят и образоват в сферата на градското земеделие.
 

Автор: ЛП