EUROGARD VIII

Градина: Всички градини
Категория: Градини, Наука, Събития
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Среща на Европейския консорциум на ботаническите градини в Синтра, Португалия и EUROGARD VIII

На 06.05. 2018 в Синтра, Португалия се проведе редовната срещата на директорите на Европейските ботанически градини.
 
Дискутирани бяха теми, свързани с базата данни на ботаническите градини, Плана за действие на ботаническите градини в Европейския съюз; предстоящи действия във връзка с прилагане и развитие на основните цели на Глобалната стратегия за опазване на биоразнообразието и др.
Непосредствено след срещата, Университетски ботанически градини участваха в Осмия Европейски Конгрес на ботаническите градини в Лисабон, Португалия.
EUROGARD VIII предостави възможност за споделяне и обмен на информация, опит и добри практики в няколко направления. Сред основните теми на конгреса бяха: ботаническите градини и науката; ботаническите градини и тяхната социална роля; опазване на биоразнообразието; устойчивото развитие на ботаническите градини като институции с образователна роля за обществото и др. Бяха засегнати въпроси в областта на Глобалната стратегия за опазване на биоразнообразието и климатичните промени. В научната програма, Университетските ботанически градини участваха с устен доклад на тема: «Социалната роля на ботаническите градини – мисия възможна». В постерната сесия бяха представени две теми:
- Съхраненето и развитието на Университетска ботаническа градина - Балчик чрез адаптиране на една историческа градина в ботаническа градина или  «Създаване чрез възстановяване и опазване»
- Участието в проект HEI PLADI: flexible learning paths for emerging labour market - Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда.