ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BIG PICNIC

Градина: Всички градини
Категория: BIG PICNIC, Събития, Храна
Дата на публикуване: 09.07.2018 г.

От 04 до 06 юли 2018 се проведе Четвъртата работна среща по проект Big Picnic

Домакини бяха колегите от Ботаническата градина в долната на манастира Астино, град Бергамо, Италия. Програмата беше фокусиране предимно върху постигнатите до този момент резултати от проведените пътуващи изложби и научни кафета. Внимание бе обърнато на областта засягаща научните изследвания и иновациите като инструменти за преодоляване на различията между научната общност и обществото по отношение на „продоволствената сигурност”. Бяха начертани рамките, в които всеки един от партньорите би могъл да продължи устойчивото развитие по тази тема.