ПРОВЕДЕ СЕ BIG PICNIC FESTIVAL

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 05.03.2019 г.

Събитието е финалът на проекта и отбелязва постиженията на всички партньори съвместно с участието на общността. Фестивалът беше проведен в рамките на един  ден, с участието на редица лектори. В програмата бяха включени работни срещи, уъркшопове, щандове, онагледяващи различни типове дейности, разработени по време на пътуващите изложби и научните кафета. Бяха представени генерираните по време на три годишния работен процес препоръки за политиката относно основните направления на продоволствената сигурност. На специално обособено място, част от партньорите запознаха публиката с традиционни растителни масла и хлябове от своята държава, като с това провокираха диалог между участниците относно продоволствената сигурност.
Събитието събра на едно място преподаватели, политици, учени и заинтересовани страни, за да отпразнуват постиженията на проекта Big Picnic и да обсъдят как препоръките за политиката могат да бъдат приложени в Европа и извън нея.