Ботаническа беседа със студенти от Софийски университет

Градина: Варна
Дата на публикуване: 19.07.2019 г.

Студенти от специалност "Екология и опазване на околната среда" посетиха Екопарк Варна

     Университетска Ботаническа Градина – Варна проведе ботаническа беседа със студенти от специалност "Екология и опазване на околната среда" към Билогоческия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

        Беседата включваше обиколка на най-интересните масиви и кътовете в парка от екологична гледна точка – примери за естествени и изкуствено създадени местообитания, видово разнообразие на дървесната и храстовата растителност, живи сезонни и трайни колекции. Интересен факт за студентите беше родовото разнообразие от отдел Голосемнни в парка - 22 рода, което се равнява на приблизително една трета от световното разнообразие в този отдел.

        Като типичен арборетум, Университетска Ботаническа Градина - Варна представя голямо разнообразие на дървесна и храстова растителност. Някои от по-интересните широколистни дървесни видове в парка, с които се запознаха студентите са Желязно дърво (Parrotia persica C.A.Mey.), Хартиено дърво (Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.), Кентъкско кафено дърво (Gymnocladus dioica (L.) K.Koch) и др. 

Автор: AT/УБГВн


Фотограф: НД/УБГВн