130 години от създаването на Ботаническата градина в Белград, Сърбия

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 18.09.2019 г.

На 13.09.2019 година Ботаническата градина "Jevremovac" в Белград, Сърбия отбеляза 130 години от създаването си.

Тържеството бе открито от директора на градината - проф. Милан Велич. Сред официалните гости бяха представители на Световния съвет на Ботаническите градини (BGCI), които запознаха участниците със структурата на своята институция, както и основните приоритетни направления за акредитация на съвременните ботанически градини. Поканени бяха представители на Университетски ботанически градини към СУ "Св. Климент Охридски", наред с колеги от ботаническите градини на: Австрия, Словения, Хърватия, Полша, Унгария и Северна Македония. В програмата на събитието беше включена презентационна част, в която колегите на отделните институции запознаха аудиторията с историята, мисията, дейността и спецификата на своите ботанически градини.

Ботаническата градина в Белград е с площ от 5 хектара, която обхваща паркова част, оранжерия и сграден фонд: администрация, хербариум, библиотека, лекционна зала, лаборатории. Растителните колекции включват над 250 вида дървета и храсти, местни, европейски и екзотични растения. Оранжерията, построена през 1892г. е реконстроирана и обхваща площ от 500м2.

Хербариумът на ботаническата градина съхранява богата колекция от растения, произхождащи от Балканския полуостров и цяла Европа, съдържаща около 120 000 хербарийни листа и над 300 000 образци. Част от сбирката са и видовете описани от Йосиф Панчич - известен сръбски изследовател и ботаник, завършил медицина. Панчич има голям принос при описването на видовете от флората на България, зареди което получава и признание от българските студенти естественици през 1896г.

Библиотеката в Jevremovac е една от най-старите и най-богати в тази област, съхраняваща ценни и редки ботанически книги, като "Flora Graeca" от 1833г.; записки на Й.Панчич и др. Освен 200 научни и професионални списания тук има и над 6000 книги.

Екипът на УБГ, заедно с останалите поканени колеги от региона имаше привилегията да се докосне до редица от ценните експонати.