Научен симпозиум: „Приоритетни видове: опазване и оценка в ботаническите градини“

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 13.11.2019 г.

На 08.11. 2019г. в Терми, гр. Солун, Гърция се проведе научен симпозиум на тема: „Приоритетни видове: опазване и оценка в ботаническите градини“.

Симпозиумът беше проведен под патронажа на: Гръцката земеделска организация (ГЗО) - ДЕМЕТЕР /Hellenic Agricultural Organization (HAO) – DEMETER/,  Балканската ботаническа градина на Крусия (ББГК) /Balkan Botanic Garden of Kroussia (BBGK)/ и Института по размножаване на растения и генетични ресурси (ИРРГР) /Institute of Plant Breeding and Genetic Resources (IPBGR)/ в гр. Солун, Гърция.
Събитието бе открито от д-р Елени Малупа, директор на Ботаническата градина към Института по размножаване на растения. Научни доклади в областта по опазване на приоритетни растителни видове изнесоха представители на Световния съвет на ботаническите градини (BGCI), както и членове на Европейския консорциум на ботаническите градини: Елени Малупа, Матс Хавстром, Майкъл Кийн и др. Доклад на тема: Растения, хора и предизвикателства в Университетски ботаническа градина - София: „Случаят с приоритетни видове“ изнесе и директорът на Университетски ботанически градини д-р Красимир Косев. В своите доклади колегите обмениха опит и добри практики в областта на биоразнообразието и неговото опазване, които онагледиха чрез конкретни примери. В Програмата на симпозиума беше включена обиколка на Ботаническата градина в Института по размножаване на растения и генетични ресурси, която имаше за цел да запознае участниците с ресурсите на градината и материалната база, която използват колегите за разработване на програми и проекти в областта на опазване на растителното биоразнообразие.