INDEX SEMINUM НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ ЗА 2022 г.

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 27.01.2022 г.

За поредна година Университетски Ботанически градини публикуват своя INDEX SEMINUM (от латински „списък със семена“). Съгласно Международната конвенцията за биологично разнообразие, влязла в сила 1993 г., ботаническите градини са институции, ангажирани със съхранението и обмена помежду си на подходящ растителен генетичен материал за национални и международни научни изследвания, образование, опазване на редки и застрашени видове и устойчиво използване на растенията.
Ежегодно, Университетските ботанически градини на Софийски университет, осъществяват обмен с над 120 ботанически градини и институции по света, като международните правила изключват частни лица да бъдат поръчители на семена.
За тазгодишния семенен обмен сме подготвили генетичен материал, събран през 2021 г. от трите ботанически градини в София, Варна и Балчик. Семената са събрани от растения, растящи на открито и в оранжериите за топлолюбиви растения. Събират се ръчно през цялата година, в зависимост от различните периоди за плододаване на всеки един вид. Те подлежат на кратка обработка с цел премахване на излишната влага и опасността от развитие на плесени. След това растителният материал се съхранява до 3 години в генетична семенна банка при условия, запазващи максимално жизнеността и кълняемостта на семената.
Изготвеният Index Seminum е публикуван на страницата на Университетските ботанически градини в раздел Наука. 
https://www.ubg-bg.com/download/index_seminum//IS%202022_1.pdf