Открита е постоянна постерна изложба на птиците в Защитена местност „Ботаническа градина – Балчик”

Градина: Балчик
Категория: Биоразнообразие
Дата на публикуване: 11.07.2022 г.

На 09.07.2022 в Университетска ботаническа градина - Балчик (УБГ Балчик) се откри постоянна постерна изложба, илюстрираща видовия състав на част от орнитофауната в Защитена местност „Ботаническа градина - Балчик”. Събитието беше осъществено  съвместно с нашите партньори и приятели от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП - https://bspb.org/).
Нашият изнесен информационен щанд беше посетен от български и чуждестранни гости на Ботаническата градина. За радост, имахме и засилено детско присъствие. Всеки заинтересован получи образователни материали и полезна информация, свързана с флората и орнитофауната на УБГ Балчик, както и сведения за актуалните кампании, каузи и дейност на градината и БДЗП.
Любители орнитолози от Варненска, Добричка и Шуменска област взеха участие в организираната обиколка за определяне на обикновените видове птици на територията на УБГ Балчик. Под вещото ръководсто на експерта от БДЗП г-н Михаил Илиев, гостите ни успяха да се запознаят на живо с обикновени видове птици като Кос (Turdus merula), Сива врана (Corvus cornix), Зеленика (Chloris chloris), Гривяк (Columba palumbus). В по-усойните части на „Гетсиманска градина” бяха чути обаждания на Червеногушка (Erithacus rubecula) и Обикновена чинка (Fringilla coelebs), а в откритите зони на „Градината на лабиринта” и градина „Разсадник” бяха направени наблюдения на три вида лястовици, гнездящи в района на северното ни Черноморие – Градска лястовица (Delichon urbicum), Селска лястовица (Hirundo rustica) и Червенокръста лястовица (Cecropis daurica).
Новооткритата постерна изложба може да бъде посетена и разгледана целогодишно в зоната над „Големия алпинеум” в Университетска ботаническа градина – Балчик.

Автор: АЗ и МД / УБГ Балчик


Фотограф: Екип УБГ Балчик