УБГ бяха поканени на подписването на меморандум в Община Варна

Градина: Варна
Дата на публикуване: 08.12.2022 г.

Кръгла маса между АПДРБ, Община Варна и ландшафтни архитекти от УБГ

     Университетски Ботанически Градини бяха поканени на кръгла маса между Асоциацията на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ), Община Варна и ландшафтни архитекти и специалисти от град Варна.

     На срещата беше подписан меморандум за партньорство между асоциацията и Община Варна, с който страните се ангажират да работят в посока увеличаване на количеството и качеството на зелените площи в градска среда, спазвайки утвърдения Стандарт в производството и търговията на декоративни растения в България.

     Арх. Татяна Бояджиева, председател на управителния съвет на АПДРБ представи проект „Зелени градове за устойчива Европа“, финансиран от Европейската комисия и сподели различни примери за оптимизиране и подобряване на градски зелени среди.

      По инициатива на зам. кмета на общината – Христо Иванов, беше  предложено да се организират срещи между експерти от общината и градски ландшафтни архитекти, които да разясняват начините на работа за развитие и поддържане на зелената система в града. Специално внимание бе отделено на възможностите за използване на перенни цветя и декоративни треви при зацветяванията.

     Като член на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ), Университетски Ботанически Градини представиха съвмсестната си работа с асоцията в проведения през 2013 г. Зелен фестивал в Университетска Ботаническа Градина – Екопарк Варна, представяйки парка като един от белите дробове на града и подчертаха важността от съхранението и опазването на биоразнообразието в региона и страната.
 

Автор: AT/УБГВн


Фотограф: Община Варна