Университетски Ботанически Градини взимат участие в международен проект за наблюдение на ясеновите дървета

Градина: Варна
Дата на публикуване: 26.05.2023 г.

Екопарк Варна се включи в проект на Международната мрежа за наблюдение на растенията (IPSN)

            Университетска Ботаническа Градина - Екопарк Варна се включи в проект на Международната мрежа за наблюдение на растенията (International Plant Sentinel Network), който има за цел да предотврати разпространението и въздействието на инвазивни видове вредители върху растителното разнообразие. В рамките на проекта, специалисти от Екопарк Варна поставиха капани за ясенов агрилус (Agrilus planipennis) - опасен неприятел, който атакува дървесните видове от род ясен (Fraxinus spp.).
            Ясеновият агрилус е с произход Източна Азия и е въведен в Северна Америка в началото на 21-ви век. Той се храни с кората на ясените и пречи на преноса на вода и хранителни вещества в дървесината, което води до отслабване и изсъхване на дърветата. Наскоро бръмбарът беше регистриран в районa на Москва, Русия, което породи сериозни опасения, че може бързо да се разпространи и в Европа. Разпространението на този вредител би довело до застрашаването на няколко вида ясен и свързаното с тях биологично разнообразие.
            Капаните са разположени на няколко места в Университетска Ботаническа Градина - Варна и имат за цел да примамят и улавят възрастните индивиди на бръмбара. Така специалистите могат да следят разпространението и популацията на вредителя и да предоставят тези данни на Международната мрежа за наблюдение на растенията, като част от Световния съвет на ботаническите градини (BGCI), в които Университетски Ботанически Градини членуват.
 

Автор: ПЯ/УБГВн


Фотограф: ЦК/УБГВн