УЧЕБНА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ-СОФИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКИ БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БАЛЧИК

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 16.10.2023 г.

В периода 11-13 октомври  в Университетските ботанически градини във Варна и Балчик студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия-София (УАСГ), специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“,  проведоха ежегодната си учебна практика с ръководители гл. ас. д-р арх., л.арх. инж.-ек. Младен Танов и д-р л.арх. Деничка Манолова. Студентите се запознаха с растителните колекции и ландшафтното оформления на кътове и участъци, както и с особеностите при сезонното партерно зацветяване.
 

Автор: ПС/УБГБк


Фотограф: ПС/УБГБк