УНИВЕРСИТЕТСКИ БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ "ВАРНЕНСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА - 2023"

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 13.11.2023 г.

За втора поредна година, в дните от 26-ти до 29-ти октомври, в сградата на Фестивален и конгресен център – Варна, се проведе международния форум "Варненски фестивал на науката - 2023". Събитието беше рганизирано от фондация „Красива наука“. Целта му бе да представи сложни научни теми по интересен и достъпен за широката публика начин. В поредица от демонстрации, интерактивни работилници, презентации и дискусии за ученици и възрастни, в четирите дни на форума, водещи български и чуждестранни учени от различни направления, разкриха интердисциплинарното взаимодействие между наука и изкуство.
Университетски ботанически градини Варна и Балчик се включиха успешно във фестивала, представяйки две теми - „Опрашване на цветни растения и основни видове опрашители в градината“ и „Дървото на живота“.
На щанда на ботаническите градини, деца и възрастни се докоснаха до света на опрашителите. Посредством демонстрации, посетителите успяха да придобият визуална представа за устройството на цвета на цветните растения, да видят на живо част от най-често срещаните цветни растения в една билкова градина, както и да се запознаят с биоразнообразието, заплахите и предизвикателствата пред основните групи насекоми-опрашители около нас.
В специална експериментална работилница „Дървото на живота“, посетителите се запознаха с процеса фотосинтеза. Деца и възрастни взеха участие в експерименти, разкриващи как дърветата натрупват хранителни вещества и произвеждат кислород, необходим за живота на толкова много организми на Земята. Чрез интерактивна презентация, гостите се докоснаха до старите гори в България и разбраха за важността им в кръговрата на въглерода и кислорода в природата, за предизвикателствата пред тяхното съхранение и опазване в условията на постоянно променящ се климат. Участниците научиха и за ключова роля на ботаническите градини в съхранението и опазването на дендрологичното богатство на планетата.
 

Автор: АЗ / УБГ Балчик


Фотограф: АЗ / УБГ Бк