Българското ботаническо дружество на 100 години

Градина: София
Дата на публикуване: 14.12.2023 г.

На 13 декември от 15 ч в салона на ИБЕИ към БАН се състоя тържествено отбелязване на 100 годишнината от създаването на Българското ботаническо дружество (ББД).
Проф. дбн Димитър Иванов изнесе академичен доклад за създаването и развитието на ББД.
Приветствия към председателя на ББД, проф. дбн Добрина Темнискова-Топалова  и неговите членове, бяха поднесени от проф. д-р Павел Стоев - директор на Национален природонаучен музей към БАН, д-р Красимир Косев - директор на Университетски ботанически градини към СУ "Св. Климент Охридски" и проф. д-р Светлана Николова - директор на ботаническата градина на Българската академия на науките.
Акад. Васил Големански и проф. Стефан Станев споделиха спомени за работата си с изявени български ботаници - членове на Българското ботаническо дружество. На тържественото събрание присъства и проф. Петър Берон - дългогодишен директор на Национален природонаучен музей към БАН.
 
Българското ботаническо дружество е едно от първите дружества в областта на природните науки. Дружеството започва да функционира официално от 21.12.1923. 
Целта на дружеството, според неговия Устав е „да разработва научни въпроси из областта на ботаниката и да изучава флората на България“.
За първи председател е избран началникът на отдела по Фитопатология към Земеделската опитна станция в София и бивш частен учител по естествени науки на княз Борис, д-р Борис Иванов.
Членове и ръководители на дружеството са били редица учени, между които академиците Стефан Петков, Николай Стоянов, Даки Йорданов, професорите Велчо Велчев, Стефан Кожухаров, Борис Китанов, Кирил Попов, Михаил Христов, Иван Бондев, Христо Кочев, Стефан Станев, Боян Захариев, Илия Чешмеджиев, Минчо Анчев и др.
Почетен член на ББД е бил и цар Борис III, за особените му заслуги към българската ботаника.
 
 

 

Автор: СК/УБГ София


Фотограф: ПП/УБГ София