Strelitziaceae (Семейство Стрелициеви)

Strelitziaceae е семейство едносемеделни цветни растения. Стрелициевите са сходни по външен вид с представителите на семейство Бананови (Musaceae). В някои класификации родове на Strelitziaceae са включени към семейство Musaceae, но като цяло се признават като отделно семейство в APG II система (за класификация на покритосеменните растения).
Strelitziaceae включва три рода, разпространени в тропичните и субтропични региони: род Strelitzia Ait. с 5 вида в Южна Африка, род Ravenala Sonnerat. с един вид на о-в Мадагаскар, и род Phenakospermum (A.Rich.) Endl. ex Miq. с един вид в северната част на Южна Америка. Най-известният вид е Райска птица (Strelitzia reginae Aiton), отглеждан в световен мащаб заради екзотичните й цветове.