Ulmaceae (Семейство Брястови)

Представителите на семейство Брястови са листопадни дървета с последователно разположени листа и еднополови или двуполови цветове, поединично разположени или събрани в съцветия. Плодът е крилато орехче или е костилков.
Семейство Брястови е представено в 15 рода, в които са включени около 130 вида. Разпространени са в умерения, субтропичния и тропичния климатичен пояс на Северното полукълбо, на юг от екватора те не се срещат. В нашата природа брястовите са много скромно представени само с 2 рода и общо 5 вида.
 Брястовите за разлика от буковите например никога не образуват самостоятелно гори, а винаги участвуват в горски съобщества, изградени главно от други дървесни видове.