Vitaceae (Семейство Лозови)

Семейство Лозови е семейство двусемеделни, цъфтящи расения представено в 12 рода и 700 вида. Тук спадат лиановидни храсти, (по-рядко дървесни) и тревисти растения.
Името на семейството произлиза от наименованието на рода Vitis – Лоза, отличаващ се с голямо стопанско значение, и по-конкретно – производство на грозде, консумирано в прясно състояние или преработвано във вино. 
Видовете от семейство Лозови са разпространени главно в тропичните и субтропични области на света. Като декоративни видове се използват представителите на два рода – Лоза (Vitis L.) и Партеноцисус (Parthenocissus Planch.).