Woodsiaceae (Семейство Лудсиацеа)

Woodsiaceae са семейство скални папрати, съдържащо 15 рода и около 700 вида. Семейството спада към разред  Polypodiales, в клас Polypodiopsida.  Включва три рода Cheilanthopsis L., Hymenocystis C.A.Mey, и Woodsia R.Br., папратови растения. Представителите на първите два споменати рода, са много сходни с Woodsia R.Br., но въпреки това са отделени както следва. 
Членовете на Woodsiaceae се разпределят почти по целия свят, но най-разнообразни са видовете, в регионите с умерен климат и в планинските тропически области.