Amaryllidaceae (Семейство Кокичеви)

Кокичеви е семейство покритосеменни растения от многогодишни, едносемеделни, тревисти растения. Семейството е представено от 60 родa и 900 вида.
Кокичеви са луковични растения с приосновни, линейни листа. Цветовете са двуполови, правилни, събрани в сенниковидни съцветия. Често са с приятен аромат, различна големина и много разнообразни по багра при различните представители. Околоцветникът се образува от 6 листчета, с или без коронка. Броя на тичинките е също 6. Плодникът е синкарпен, образуван от 3 плодолиста, с долен яйчник. Плодът е кутийка, рядко ягода.
Представителите на семейството се срещат предимно в тропичните и субтропични области. Голям брой от видовете са лечебни растения, намиращи приложение в медицината - съдържат специфични алкалоиди (галантамин, ликорин).