Araceae (Семейство Змиярникови)

Змиярникови е семейство покритосеменни растения. Включва над 100 рода и повече от 3700 вида, с най-голямо разнообразие в тропичните области на Америка.
Представляват многогодишни тревисти растенията, предимно дървовидни, лиани или епифити, по-рядко водни. Листата са последователни, с дръжка. Петурата е едро перфорирана, рядко с влагалище. Цветовете са дребни, двуполови със слабо развит околоцветник или еднополови без околоцветник, събрани в кочан. Тичинките са 6, 4 или 2. Плодът е ягода.