Arecaceae (Семейство Палмови)

Палмовите са семейство едносемеделни растения, което се състои от около 210 рода и 3000 вида. Трудно е да се посочат по-точни цифри поради научните корекции в систематичната класификация, както и поради попълването с новооткрити, неизвестни досега видове. Родовете и видовете се разграничават предимно чрез установяване на външни морфологични белези, включително строеж на цветовете и плодовете.
Морфологично палмите се отличават по строежа на стъблото и листата. Стъблата на различните видове палми са много разнообразни по форма. Известни са следните основни типове: солитерни - единични, сложни, пълзящи и подземни, катерливи стъбла. Листата израстват на върха на стъблото, подредени спирално. Те биват ветрилообразни и перести, като се разделят на следните части: петура, листна дръжка и листна основа. Цветовете са разклонени метлици или класове. Биват еднополови и двуполови. Опрашване – чрез насекоми или вятъра. Плод костилка или ягодообразен.
Палмовата растителност била развита още преди 150 милиона години, когато от една обща земна маса започнало образуването на съвременните континенти. Като последица от разделянето на континентите, отделните родове и видове палми, претърпели различно развитие и адаптация към условията на средата. В днешни дни палмите са разпространени в субтропичните и тропичните райони на Земята.