Betulaceae (Семейство Брезови)

Към семейство Брезови се причисляват листопадни дървета и храсти с прости и последователно разположени листа. Цветовете са еднополови, еднодомно разположени. Събрани са в дихазии (при този тип съцветия върху главната ос под първия цвят се залагат две оси, завършващи с цвят), които най-често са групирани в реси. Плодът е орехче, снабдено с крилца, или е разположен в различно устроена плодна люспа.
Семейството включва 6 рода с около 130 вида. Разпространени са главно в умерените зони на Северното полукълбо, с изключение на няколко вида, срещащи се в Андите.
Смята се, че семейството се образува в края на Креда, преди около 70 милиона години, в днешен Съчуан, който по това време има средиземноморски климат. Тази хипотеза се поддържа от факта, че в тази област се срещат 52 вида от всичките 6 рода, като много от тях са ендемични. Предполага се, че шестте рода се обособяват напълно през Олигоцена, като за всеки от тях, с изключение на Ostryopsis, има фосилни находки на поне 20 милиона години.
Видовете - Обикновена леска (Corylus avellana L.) и Цариградска леска (Corylus maxima Mill.) се отглеждат за производство на лешници. Някои видове, главно от родовете Бреза (Betula), Леска (Corylus) и Габър (Carpinus), се използват като декоративни растения. Дървесината на брезовите, особено на Габъра, е твърда, здрава и тежка, като в миналото се е използвала за тежко натоварени елементи, като колела на каруци, дръжки на инструменти и други.