Blechnaceae (Семейство Блехнацеа)

Blechnaceae е семейство папратови растения, представено от 2 до 9 рода и между 240-260 вида растения. Семейството принадлежи към отдел Polypodiales, клас Polypodiopsida. Повечето от тях се развиват върху земната повърхност, други са катерливи растения (като тези от род Stenochlaena J.Sm.). Папратите от това семейство притежават твърди, продълговати перестонасечени листа, като някои ги наричат „твърди папрати”. Характерна особеност на много видове е, че младите листа временно са обагрени с червено. Размножават се чрез спори. 
Повечето от видовете обитават тропичните климатични зони на света, като представители на семейството се срещат и в климатично по-неблагоприятни местообитания -Норвегия, Чили, Исландия.