Bombacaceae (Семейство Бомбаксови)

Семейство Bombacaceae включва 30 рода с около 250 вида широколистни или вечнозелени тропически дървета. Листата при по-голяма част от видовете са прости, а цветовете обикновено са правилни (актиноморфни) и двуполови. Цветовете обикновено са краткотрайни (съществуват само за едно денонощие). Плодът е най-често кутийка. Бомбаксови са сред малкото семейства, чиито цветове се опрашват предимно от прилепи. Техните цветове са привлекателни също и за разнообразни насекоми и птици – с наличието на нектар.
Някои от родовете достигат големи размери (височина до 70 метра). Имат важно стопанско значение, по отношение на производството на дървен материал, влакна и годни за консумация плодове.
Видовете от семейство Бомбаксови заедно с представителите на семействата Tiliaceae и Sterculiaceae, в някои по-нови класификации на покритосеменните са обединени, като  подсемейства на Malvaceae.