Brassicaceae (Семейство Кръстоцветни)

Кръстоцветни е семейство покритосеменни растения, включващо 380 родa и около 3000 вида. Те са предимно тревисти растения и растат в райони с различна надморска височина. Преобладават видове, които са приспособени към сухи и засушливи местообитания. Листата са последователни и без прилистници. Цветовете са двуполови, правилни, събрани в гроздовидни или щитовидни съцветия. Чашелистчетата са 4 – в два кръга по две (понякога вътрешните съдържат нектар), венчелистчетата са 4 разположени на кръст, несраснали (оттук и наименованието на семейството). Броят на тичинките е 6 - една външна двойка с къси дръжки и две вътрешни двойки с дълги дръжки. Нектарниците се разполагат в основата на тичинките. Плодникът е един с горен яйчник, съставен от 2 плодолиста, най-често двугнезден. Плодът е двугнездна капсула с лъжлива преграда, т.нар. шушулка или шушулчица. Формата на плодовете се мени от удължена към сферична. Семената са подредени в един или два реда.
Представителите на семейството са разпространени предимно в умерените ширини - Средиземноморието, Югозападна и Централна Азия.
По отношение на стопанското им значение, най-често се ползват като лечебни растения, намиращи приложение в медицината, като зеленчуци, фуражни, маслодайни растения и за декоративни цели.