Buxaceae (Семейство Чемширови)

Buxaceae е малко семейство, състоящо се от четири или пет рода и около 90-120 вида растения. Те са вечнозелени храсти и малки дървета разпространени в Северното полукълбо, като се срещат и на територията на Андите в Южна Америка, остров Мадагаскар – Южна Африка и Югоизточна Азия.
Широко използван в България, като декоративен вид от това семейство е вечнозеленият чемшир (Buxus sempervirens L.).
Вечнозеленият чемшир е малко дърво с височина до 10 метра, но по-често се среща като вечно зелен храст с много гъста корона. Младите клонки са жълтеникави и леко четириръбести, с много нагъсто разположени листа по тях. Листата са прости, разположени са срещуположно и са сравнително дребни. Те са яйцевидно-елиптични, кожести и целокрайни по периферията. Горната повърхност е тъмнозелена и лъскава, а долната е светлозелена или жълто-зелена и матова. Цветовете са еднополови и се появяват в пазвите на листата. Плодът е дребна разпуклива кутийка, в която са разположени семената. Те са сравнително дребни, черни и обикновено са разположени по 6 в кутийка. Чемшират е един от най-бавнорстящите широколистни видове. Той е дълговечен и достига възраст до 700 години.